section decoration triangle

Soo qaado nuqulka PDF ee dokumentigan

Bukaanka aan ikhtiyaarka lahayn waxaa loola jeedaa in lagu seexiyay ama lagugu haayo isbitaalka adiga oo raali ka ahayn iyadoo loo marayo amar xiritaan ama “shaqo ka cayrin.”

Maxaa dhacaya haddii la i geeyo qaybta dhimirka ama isbitaalka iyadoo aan raali ka ahayn?
 • Mar haddii si ikhtiyaarkaaga ahayn lagugu seexiyay isbitaalka, waa inaad sameeysaa qiimeyn dhimir 24 saacadood.
 • Haddii isbitaalku aanu ku soo saarin ka dib qiimayntaada, wuxuu haystaa saddex maalmood oo maxkamad si uu u soo gudbiyo codsi lagugu xayirayo.
 • Ka dib markii isbitaalku soo gudbiyo codsiga xayiraada, waxaa la qaban doonaa dhagaysi dacwad maxkamadeed oo buuxa.
 • Waxaad xaq u leedahay qareen ay maxkamaddu u xilsaartay dhageysiga dacwadaada, waxaadna xaq u leedahay inaad ka qeybgasho dhegeysiga dacwadaada.
 • Waxaad xaq u leedahay qiimeyn dibadeed.
 • Isbitaalku waa inuu u caddeeyaa maxkamada in aad halis ku tahay naftaada ama dadka kale.
 • Haddii aad tahay bukaan ikhtiyaar aan lahayn, waxaad wali ka codsan kartaa sii-deyntaada isbitaalka.
 • Si aad uga codsatid sii-deyntaada isbitaalka, waa in aad marka hore gudbisaa codsi diiwaangelin mutadawacnimo ah.
 • Waxaad wax ka weydiin kartaa sarkaalka xuquuqda macaamiisha codsigan.
 • Haddii la ansixiyo, waxaad noqon doontaa bukaan ikhtiyaar ah. Waxaad markaa codsan kartaa sii-deyn adoo buuxinaya warqad saddex maalmood ah.
 • Waxaad xaq u leedahay inaad codsato xaalad diiwaangelin mutadawacnimo ah waqti kasta.
 • Isbitaalka loogama baahna inuu oggolaado codsigaaga diiwaangelinta ee ikhtiyaariga ah.
Xusuusnow!
 • Waxaad xaq u leedahay inaad u gudbiso cabasho isbitaalka wakhti kasta. 
 • Waydiiso sarkaalka xuquuqda macaamiisha inuu kaa caawiyo gudbinta.

Make a Donation

Please give. To the best of your ability.